x
Fanø natur

Natur og naturfænomener på Fanø.
Nationalpark VadehavetMitvadehav.
Nationalpark Wattenmeer.

Forsiden


  April 2024.
Kornet løber. (Carabus granulatus). Fundet på stranden. Ganske almindelig.
Marts 2024.
Søpindsvine skelet. (Echinus esculentus).
Januar 2024.
Tangborre (Psammechinus miliaris) drevet i land efter højvande. Ses sjældent.

Januar 2024.
Lidt specielle insekter.
Lille husedderkop (Tegenaria domestica).
Hurtig skovlus. (Porcellio laevis).
Sort natskjortehveps. (Rufipes).
Amerikansk fyrretæge. (Leptoglossus occidentalis).
September 2023.
Rødplettet tudse?
Kommer frem når mørket falder på.
September 2023.
Sæl-hund på Færgestrand. Ligner meget en hund i ansigtet.
 
September 2023.
Havtorn i rigelige mængder.
September 2023.
Stære kan også lide at komme på stranden.
Kortfilm.
Juni. 2023.
Husskade unge på første tur.
Pica pica.
Juni 2023.
Overbebyrdet krabbe.
Juni 2023.
Rødben.
Tringa totanus.
Maj 2023.
Skovsnegl på skovvej. (Arion ater).
Kortfilm. (tålmodighed!)
Maj 2023.
Haletudser i alvorligt problem. Vandet i søen fordamper hurtigt.  Kortfilm. Et par dage efter er det ved at være slut. 
Kortfilm.
maj 2023.
På tur med Rørhøg (Circus aeruginosus)  Kortfilm.

maj 2023.
Sandfygning på stranden et par dage, og man har nogle flotte sandskulpturer.
Maj 2023.
Sanglærke (Alauda arvensis).
 
Maj 2023.
Lille Præstekrave.
Charadrius dubius.
April 2023.
Var heldig at se en Stor Flagspætte ved Nordby Fuglekøje.
Februar 2023.
Ung sæl er kommet lidt for langt op på stranden.
Kortfilm.
Januar.
Ukendt dueart. Den ser ud til at vente på færgen.
Januar 2023.
1000 vis af orm har fundet vej til stranden. Hvorfor?
Kortfilm

Kortfilm.

September 2022.
Trætte sæler på Svenskerstranden. Længerevarende højvande forhindre dem i at hvile på Søjorden.

September 2022.
Flotte skyformationer i midten af måneden.

Timelapse film..

August 2022.
Dueunge som måske er kommet lidt for tidligt ud af reden. Den blev reddet ind til siden.
August 2022.
Naturen er kommet meget tæt på. Til næste år er de flyttet ind.
August 2022.
Skovflåt/tæge? Blev angrebet af den i sommerhusområde.
Den har 2 sensorer/øjne på siden af kroppen, det har jeg ikke set før.
Nogen der kender til den?

 

2. juli. 2022.
Mærkelige lyde fra brændeovnen. Viser sig at en due er faldet ned i skorstenen og er lykkes med at komme op i brændeovnens afgangsrør. Større operation at få den ud af renselemmet. Men det gik til sidst. Dagens gode gerning.
Juni 2022.
Unge sæler tager sig et hvil på stranden. Ser ikke ud til at drageaktiviteter forstyrrer dem.

Kortfilm.Juni 2022.
Canadagæs (Branta canadensis) og Rørhøg (Circus aeruginosus) på besøg i det nye område mellem Fanø Bad og Rindby Strand.

maj 2022.
Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) på udsat sted på stranden. Reden meget svær at se. Der yngler under 100 par i Danmark.

April 2022.
Alm. Gødningsflue. (Scathophaga stercoraria)
Travlhed på kolorten. Der skal parres og lægges æg ret hurtigt.  Info.
Marts 2022.
Fasaner i heftig diskussion, sikkert om damer.

Kortfilm. 30 sek.

Marts 2022.
Se hvad der er i de tusindvis af søgræskugler der driver ind på stranden. Kuglerne ser ud til at beskytte små krabber, muslinge, larver og mange andre dyr.
Februar 2022.
Efter langvarig højvande har sæl har søgt hvilested ved svenskerstranden.  Kortfilm.
Januar 2022.
Ligner en grønlandssæl-unge.
Den ser ikke ud til at have det for godt.  Kortfilm.

Januar 2022.
Pibesvane ungfugl (Cygnus columbianus) nødlandet på Pakhusbanken. Er væk igen efter et par dages hvil. Desværre overlevede den ikke. Fugleinfluenza?
September 2021.
Asiatisk Gedehams (Vespa velutina) har slået sig ned i Torp. Så ca 10 af dem.
De kan stikke med dødelig effekt.  Info.   Kortfilm.

August 2021.
Insektæg fundet på sivstrå i engen. Efter ca 10 dage bider insekterne sig ud. Ser ud til at de hjælpes ad, (ses på filmen).
Kortfilm ca 45 sek.

August 2021.
Store mængder knivmuslinge og tang/sømos bliver frigjort fra havbunden og danner store bunker på stranden.
Juli 2021.
Melonskal ser ud til at være guf for snegle.
Juli 2021.
Firbåndet Blomsterbuk. (Leptura quadrifasciata).
Stor Rovbille. (Ocypus olens)
Juli 2021.
Store mængder af tang (Gracilaria, med lyse alger?) er drevet i land fra Sønderho til Rindby.
Juni 2021.
Pragtbukse Jordbi. (Dasypoda hirtipes) på arbejde i
Nordby.   Info.
Kortfilm. (Navn ændret) 1 min 1080p.
juni 2021.
Rørhøg og krage i luftkamp.
Juni 2021.
Canadagås holder hvil på stranden.

Juni 2021.
Mikroliv i mudder ved Fanøs nordspids. Det røde "øje" på de nederste billeder skifter form.

Kortfilm  1080p ca. 2 min.


Maj 2021.
Se hvad der er af mikroliv i søerne i Torp.

Kortfilm.  720p ca 7 min.


Maj 2021.
2 havørne (Haliaeetus albicilla)
cikaneres af gråkrage (Curvus cornix) i Vigen.

Maj 2021.
Se hvad der er af liv i et bombehul fra ca.1944.
Nematode med bagben er ikke set før.
Kortfilm  1080p ca 4,5 min.
Kortfilm  1080p  ca 45 sek.

April 2021.
Hvad der gemmer sig i en muddervandsprøve fra havnen.

Kortfilm 1080p ca 2 min.

April 2021.
Fasaner (Phasianus colchicus) på vagt.
Marts 2021.
1000 vis af stære (Sturnus vulgaris) ankommer til øen.
Februar 2021.
Stor Præstekrave, (Charadrius hiaticula)som er kommet lidt tidligt til øen. Kommer normalt først i marts.
Februar 2021.
Skadet bekkasin i alvorlige problemer, bliver dog reddet af en flok rådyr der løber forbi.
Februar 2021.
Isblomster efter nat med ned til -9° og rimtåge.
Januar 2021.
Stenvender (Arenaria interpres) på jagt i ældre muslingeskaller
Januar 2021.
Venner kommer forbi til en bid brød.  Kortfilm.  ca. 1,5 min.
Januar 2021.
Viberne er allerede ankommet.
Det sker ellers normalt først i februar/marts.

Januar og maj 2021.
En del tårnfalke (Falco tinnunculus) kan ses på diverse pæle på stranden for tiden.
December 2020.
Bramgås (Branta leucopsis) har sikkert fugleinfluenza og har sin sidste tid på Færgestranden.
December 2020.
Sølvmåge (Larus argentatus)har fundet ud af, at den kan stampe insekter/orme op fra digekronen.  Kortfilm50 sek.

November.
Mange døde og halvdøde fugle på stranden. Det drejer sig sikkert om fugleinfluenza.
Info. H5N8 og H5N1.
Også flere døde sæler er drevet ind.
Oktober 2020.
Sjælne gæster i haven.
Stillitse (Carduelis carduelis) igang med spisning af cikoriefrø.
Oktober 2020.
Den enes død, den andens brød.
Sølvmåge (Larus argentatus) igang med død sæl.
Kortfilm.  ca 30 sek.

Kaninpesten hærger. Kaniner løber blinde rundt og havner af og til på stranden. Mere om myxomatose her.
September 2020.
Ikke alle sæler klarer livet på Galge Rev.
September 2020.
1000vis af rygskjolde fra  Sepiablæksprutten (Sepia officinalis) driver i disse dage i land på stranden.
September 2020.
18 fiskehejre og 3 skestorke forsamlet i Vigen (Ikke alle på billederne).
August 2020.
Lille ildfugl. Lycaena phlaeas.
Almindelig og meget udbredt i hele DK.

August 2020.
Almindelig rovedderkop.
Pisaura mirabilis.
Redebygning i græsplæne. Ungerne ca 3 mm,
hun, Kropslængde ca 20mm.
August 2020.
Idag står mågernes meny på små fisk.
Kortfilm.  ca. 34 sek.
August 2020.
Flyvemyrer fylder luften og lidt efter fylder mågerne luften.
Kortfilm.  ca.35 sek.
Juli 2020.
Dueunge i alvorlige problemer.
Juli 2020.
Sjældent at se en hvid dræbersnegl (Arion vulgaris).
Juli 2020.
Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) på stranden.
Juli 2020.
Rålam dræbt på brutal vis af græsslåmaskine på mark i Rindby. Burde det ikke kunne lade sig gøre at gennemse markerne inden de slås?
Juli 2020.
Rålam vil hilse på kat. Det skulle katten ikke nyde noget af.
Juni 2020.
Hæg spindemøl-larver. (Yponomeuta evonymella).

Juni 2020.
Rådyr-mor fremviser afkommet i håb om et stykke rugbrød mens rådyr-far ser til fra afstand.
 Kortfilm.
Juni 2020.
Kær-tidsel. (Carduus palustre).
Her i muteret form med flere stængler og øverste blomst vokset sammen.
Juni 2020.
Kadaver af sildehaj-unge drevet i land. Det er guf for krager, ser det ud til.
Juni 2020.
Et bundt fiskeæg?, driver i land.
Eller er det noget andet?

Kortfilm.  720p 45 sek.


Juni 2020.
Larver i 100vis af spindelvævs kolonier på engen i Vigen. Noger der ved hvad det er for nogen?
Kortfilm.  1080 ca 30 sek.

Maj 2020. og juli 2021.
Strandskade (Haematopus astralegus) ruger på stranden.
Og det lykkes også at få afkom på benene.
Kortfilm.  22 sek 1080p.
Maj 2020.
Sule. Morus bassanus.
Meget sjælden fugl i havnen.
Holder til ved klippeøer i nordatlanten.
Maj 2020.
Rød blomsterbuk. (Stictoleptura rubra). Ca. 15mm. Lever i nåletræsplantager og er meget almindelig.
Maj 2020.
Grønirisk (Chloris chloris) i  gang med spisning af mælkebøttefrø.

Maj 2020.
Fuglene har fred og ro som aldrig før på stranden, og det udnyttes. Der yngles på livet løs.
Kortfilm. 1080p ca 1 min.
Kortfilm. Ungerne er gode til at gemme sig.
Maj 2020.
Bregner er et helt kunstværk under udfoldelsen.
Maj 2020.
Blåhals (Luscinia svecica). Set ved Sønderho Fuglesø. Bliver mere og mere almindelig i DK.
April 2020.
Aftenfalk (Falco vespertinus) på sjælden besøg i Vigen.
April 2020.
Solsort med hvidt hoved. Ret sjælden mutation.
April 2020.
Ryler laver "Sort sol" på stranden ved Sønderho.
Kortfilm.
April 2020.
De nåede det ikke.
Ser ud til de blev kørt ned med vilje på cykelstien.

Marts 2020.
Snegle afsætter spor i mudderet fra højvande på stenene ved Langelinie.


 
Januar 2020.
Kaprifoliefjermøl.
Alucita hexadactyla.
Vingerne ser ud som dannet af fuglefjer.
Overvintrer i bunkers.
Januar 2020.
Påfugle sommerfugl og myg.
Inachis lo.
Overvintrer i bunkers.
Januar 2020.
Takugle. (Husmoderugle).
Scoliopteryx libatrix.
Overvintrer i bunkers.
December 2019.
Plastik i havet kan til nød bruges til noget.
Oktober-2019.
Børring-våge (lys musvåge fra Sverige/Nordtyskland) på besøg i Vigen.  Film  20 sek.
Oktober 2019.
Død odder drevet ind på stranden ved Sønderho.
Meget sjældent syn.

Oktober 2019.
Amerikansk fyrretæge.
Leptoglossus occidenstalus.
Ret nyt insekt, først set i 2009.
Fundet på Mejerigrunden.
September 2019.
Skovcykelstien kan byde på overraskelse. Lidt slidt havørn (Haliaeetus albicilla) flyver henover.
August 2019.
Grøn Bredtæge. Palomena prasina. kommer dumpende ind af vinduet.
Sjælden i vestjylland.
August 2019.
Sort stork (Ciconia nigra).
Er kun set få gange i DK og nu også ved Sønderho.
Fotograferet af  Michael Koch,
Sønderho.
Juli 2019.
Larve af Blodplet sommerfugl på Brandbæger.
Tyria jacobaeae.
August 2019.
Strandkøerne har fundet ud af at man ligger godt og blødt ovenpå strandkålen.
Juli 2019.
Bladlus (Aphididae) rede i sammenfoldede blade. De voksne bladlus vogter larverne.
Juli 2019.
Sandløber (Calidris alba) på stranden. Film. 20 sek.
Juni 2019.
Rødben (Tringa totanus)forsvarer reden.
Juni 2019.
Tornirisk.
Carduelis cannabina.
Juni 2019.
Lille Penselspinder larve.
Orgyia antiqua. Info.
Tak til Søren Vinding.
Juni 2019.
Heldige fasankyllinger. Bilen så dem i tide, mor-fasan så nervøst til.

Juni 2019.
Invation af Tidselsommerfugle (Cynthia cardui) Sommerfuglene kommer i millionvis til bla. Danmark. De kommer fra mellemøsten / nordafrika.
Juni-2019.
Irgrøn Snudebille.
Phyllobius viridearis.
Flot insekt på ca. 5 mm. som er aktiv i juni, juli.

Kortfilm. 6 min.
Juni 2019.
Se hvad der er i en teskefuld sand fra salt-ferskvandssø.

Fotos: 1.   2.   3.   4.   5.


Kortfilm. Pælebjergsø.
Maj 2019.
Se hvad der gemmer sig i sandet fra Pælebjergsøen.
Dyrene er fra 0,2 mm til 2 mm.

Kortfilm. Mudderliv.
April 2019.
"Svenskerens" mudder myldrer med liv i ministørrelse. Dyrene er mellem 3 - 7 mm.

April 2019.
Strandforurening?, ser det ikke ud til at være. Kommer sandsynligvis tra alger.
Billederne viser hvad der findes i "forureningen".

Kortfilm. Vandkantliv.
April 2019
Sand fra vandkanten.
Mini muslingeskaller og minidyr (ca 0,7 mm lange)

Kortfilm. Strandsøliv.
April 2019.
Sand fra strandsø. Springhaler (Collembola, ca 1,5 mm) i massevis, nematoder og enorme mængder af sneglehuse.
Marts 2019.
Stære (Sturnus unicolor)kæmper bravt om de bedste redepladser.
Marts 2019.
Rørspurv.
Emberiza schoeniclus.

Kortfilm. Midernes kamp.
Marts 2019.
En halv teskefuld sandjord med indhold af mider der roder rundt mellem "kampesten".Og rødder der ser ud til at hive næring ud af sandkornene.

Marts / april 2019.
Strandsand indeholder overraskende mange forskellige "ædelsten" rav og mini sneglehuse. Fotos viser hvad der var i en teskefuld.
December 2018.
Spor fra Askebarkbille (Hylesinus fraxini) i et stykke aske-brænde.
December 2018.
Fiskehejrer (Ardea cinerea) finder sig godt tilpas på øen
November 2018.
Musvåge (Buteo buteo) har i flere dage vogtet indkørslen til Sønderho. (Ikke altid med ynde).
November 2018.
Fuglene er glade for "invasive" hyben.
September 2018.
Storkjove. Sjældent set.
Stercorarius skua.
September 2018. Juli 2020.
Skarv på stranden.
Phalacrocorax carbo.
September 2018.
Stenpikker.
Oenanthe oenanthe.
Islandsk Ryle.
Calidris canutus.
Juni 2018.
Vibe med problem med pasning af ungerne.
De vokser op i dragefestival området.
Maj 2018. og januar 2022.
Forulykkede Suler (Morus bassanus). Sjældent de ses i live her.

April 2018.
Vipstjert (Motacilla alba) jagter biler for at få dem til at jage insekter op fra stranden.
Februar 2018.
Spurvehøg (Accipiter-nisus) med fangst på stranden.
25. december 2017.
Sjaggere (Turdus pilaris) kommer på besøg nordfra.
17. december 2017.
Nogle få stære (Sturnus vulgaris) forsøger at overvintre her.
Håber det lykkes for dem.

November-2017.
Sølvhejre (Casmerodius albus) ser ud til at befinde sig godt i omegnen af Sønderho.
10. september 2017.
28 fiskehejre samlet på engen til morgen.
efterår 2017.
Populær ræv fra skovlegepladsen skudt af lystmorder. Som ræv skal man ikke blive populær.

14. og 24. juli 2017.
Klyderne (Recurvirostra avosetta) er begyndt at yngle på de nye strandenge.

Mor klyde med dårligt ben.

Kortfilm.

16. juni 2017
Sælunge (hyler). De efterlades af moderen på stranden. Hun kommer tilbage til den når der er fred og ro.
Rør ikke ved dem.
Tilkald ikke det lokale politi. Han sørger bare for at de aflives..
3. juni 2017
Nogen der kender navnet på larven?
Fundet i Gåsehullerne.
24. maj 2017
Stålorm (Anguis fragilis)  varmer op på cykelsti og bliver reddet fra overkørsel.
Film.  30 sek.

19. april. og 3. juli. og 6. september 2017.
Nogen der kan forklare det grønne/lysegule bånd i luften mellem Halen og Darum? Optaget ved 16 tiden.
Fænomenet ses ofte.
Det er ikke et kabel mellem skibene.
30. december 2016
Regnspurvene har fundet ud af at regnormene på diget kan spises, når nu de ikke kan komme til andre bunddyr pga. højvande.
Film.
25. november 2016
Millioner af spindelvæv dækker markerne.
22. november 2016
Sælpesten blomstrer op igen. Film. Sælen blev aflivet senere på dagen.
11. november 2016.
Dværg flagermus? Pipistrellus pygmaeus.
Reddet ud fra brændestak. Skulle være sjælden i vest DK.  Info.
10. november 2016.
Har du undret dig over hvordan disse huller opstår? Så se her.
25. september 2016
Ca 150 fiskehejre (Ardea cinerea) holder en udflugt til Kalvekrog i Sønderho.
Sjælden at se så mange fiskeheje sammen.

13. september 2016.
Glansbladet Hæg
Prunus serotina er dømt "invasiv art" Men fugle og insekter er meget glad for træet.
Frugterne smager helt fint. Kernen er giftig, så spyt den ud.
20. august 2016
Besøg af canadagæs (Branta canadensis) på mark i Rindby.
7. juni 2016.
Et kuld ællinger strandet på cykelstien.  Film.
4. juni 2016.
Blå Libel.
Libellula depressa.

Se hvordan den "ånder" 


9. maj 2016.
Merkur laver solformørkelse. Det tager over 7 timer at passere solskiven.
1: foto kl. 13.32.  2: 14.20.
3: 16.15.  4: 17.47.

17. januar 2016.
Alliker tager gravitationen i anvendelse for at gøre beboerne i muslinge og sneglehuse møre.
Andre fugle har også lært det.


28. september 2015.
Måneformørkelse og blodmåne fra kl. 02.30 - 04.40.
Fik ikke det sidste med pga. skyer.
7. september 2015.
Almindelig Sandhveps.
Ammophila sabulosa.
Hul graves og dækkes til, bedøvet larve hentes, æg lægges i larven, larven trækkes ned i hullet, som dækkes til igen.  Film.
6. september 2015 og 2019.
Rød Hedelibelle.
Sympetrum striolatum.
29. august 2015
Skovskarnbasse.
Anoplotrupes stercorosus
29. august 2015
Admiral.
Vanessa atalante.
April 2015.
Nyd synet at dådyrene inden de skydegale knalder dem ned.
Naturpark Vadehavet! Dyrene, og os der bare vil se dem, har ikke megen glæde af parken.

20. marts 2015.
Solformørkelse. Månen dækker solen med ca. 85%
Meget skyet, men det lykkedes at få nogen glimt af fænomenet.
Se også Kortfilm
  
Juni 2014.
Uægte karette. (
Caretta caretta)
Skildpadde på stranden?
Indsendt af: Max Seethaler from Weil der Stadt.
Maj 2014.
Fejlfarvet Allike. Den har efterhånden nogen år på bagen, så farven betyder nok ikke så meget.
April 2014.
Specielle skøjteløbere (Gerridae) Ligner ikke de sædvanlige skøjteløbere.
Nogen med et bud?
Juni 2018.
Rødfrynset Bjørn.
Diacrisia sannio.
Almindelig på åbne arealer.

 
September 2014.
Cykelstien til Sønderho bliver patrujeret af mikkel. Den når at hilse på en masse cyklister i løbet af dagen, og cyklisterne har et sjovt møde at fortælle om.
Må håbe den overlever angreb fra lystmorderne.
August 2013.
Hunderose angrebet af galhvepse.
Info.
Sjældet fænomen.
August 2013.
Måne-vandnymfer.
Coenagrion Lunulatum.
Ved strandsø.
August 2013.
Skræppeborer.
Lymantria dispar dispar.
Hun, han og han.
August 2013.
Klit-tigerbille.
Cicindela maritima.
August 2013.
Frugtflue.?
Rhagoletis?
Set ved strandsø.
Juli 2013.
Almindelig Tigerspinder.
Spilosoma lubricipeda.
ca 8 mm.
Juni 2013 og 2018.
Strandskade på udsat redested midt på stranden.
20. marts 2013.
Vibe der er blevet overrasket af vintervejret. Er nu på tålt ophold i haven.  Kortfilm.
Januar 2013.
Isskruening på Søjorden. Ret sjældent fænomen.
September 2012.
Stor Grøn Løvgræshoppe. Hun.
Tettigonia viridissima.
Ret sjælden på vestkysten.
Juli 2012.
Kejserkåbe.
Argynnis paphia.
Juni 2012.
Hestesko Vandnymfe.
Coenagrion puella.
Ret sjælden på vestkysten.
Maj 2012.
Mospuder ved at komme til live igen efter afbrændingen af lyngen.
Marts 2012.
Endnu et flot besøg i haven.
Fasan, Phasianus colchicus.
Februar 2012.
Rod fra strandhyben har fanget et sneglehus.
Januar 2012.
Sjælden gæst på besøg i haven. Dobbeltbekkasin. Gallinago gallinago. Film.
September 2011.
Heksering i græsplæne.
August 2011.
Fiskehejre i sø ved Gøgevej.
24. juli 2011.
Nogen der kender navnet på denne hveps?
25. januar.2011.
Spurvehøg, Accipiter-nisus, på småfuglerov i have ved Vestervejen i Nordby.
7. december 2010.
Stenvender, Arenaria interpres, på stranden. Denne har specialiseret sig i at spise ruger.
21. november 2010.
Stjernesnot. Se længere forklaring her.
Eller Exidia nucleata.
Klar Bævretop.
August 2010.
Seksplettet Køllesværmer.
Zygaena filipendulae.
5. oktober 2010. og 2020.
Kortfilm. Time-lapse.
Se en stapelia hirsuta springe ud, og vær glad for at stanken ikke følger med.
August 2010.
Citron sommerfugl.
Gonepteryx rhamni.
Dagpåfugleøje.
Inachis io.
August 2010.
Mærkværdig solnedgang.

Wmv-film.  33 sek.
August 2010.
Blåfugl.
polyommatus icarus.
23. maj. 2010.
Meget sjældet besøg på Fanø og DK for tiden.
Tre, måske flere, Skestorke flyver mellem Vigen og Grønningen i søgen efter føde.
11.maj 2010.
Dramatisk skyfilm. 5 timers optagelse vises på ca 19 sekunder.
Kortfilm.
10. april. 2010
Stærekamp på liv og død - Indtil man bliver forstyrret.
Kortfilm.
Februar 2010.
Sjagger, (Turdus pilaris) der er vild med appelsin.
Wmv-film.
Februar 2010.
Rødhals. Erithacus rubecula.
30. november. 2009
Meget sjælden gæst på engen og i DK. En Silkehejre. Ser ud til at have en vingeskade.
21. juli 2009.
Sovende humlebi i tidsel.

 
Okseklæg.
Tabanus bovinus.
edderkop-100905b.jpg (46054 bytes) Specielle edderkop-fangsthytter.
Kvadrat Edderkop.

Araneus quadratus.
17. maj. 2009
Hvidbrystet Præstekrave kylling.
H. P. er en meget sjælden ynglefugl i Danmark.
29. april. 2009
Nye pensionærer i haven.

26. april 2009.
Fatamorgana.
Billedet taget ved Fanø Bad og retningen er mod øen Norderney i Tyskland.
Øen ligger ca 200 km væk.
20. september. 2007
Langhalse, Lepas fascicularis, De flyder i vandet ved hjælp af "skumfidusen" i midten og filtrerer vandet for føde. Ved kraftig vind fra samme retning i længere tid, kommer de ud af kurs og strander. Derfor ses de sjældent på stranden.
Se hvordan den virker.  Film.
November 2007.
Slangestjerne.
Ophiura albida
med gangproblemer.  Film.
April 2009.
Hvepsebo under udvikling på brændestykke.
Måneformørkelse.
1:   3. marts 2007.
2 og 3:  4. marts 2007
Maj 2007.
Rødel overalt på Fanø angrebet af Ellebladsbiller.
August 2005.
Mus i store problemer.
April 2005.
Måske en lidt for stor fugl at gå i lag med?
krebs-180904.jpg (37782 bytes)September 2004.
Havbænkebider.
Ligia oceanica Fabricius.
1,5 - 4,5cm. Lever på bolværket lige over vandgrænsen.
st261003a.jpg (63534 bytes)26. Oktober 2003.
Nye klitter dannes nordvest for Fanø Bad.
vp080604b.jpg (102705 bytes) vp080604c.jpg (86460 bytes)8. Juni 2004.
Venus-passagen kl. ca 7.45. 
Og kl. 8.35.
hulebi200403.jpg (38776 bytes)
April 2003 og maj 2018.
Hvidbrystet jordbi. Bygger huler i klitterne.  Info.

Snyltehveps forlader jordbihule.

oppil_.gif (1563 bytes)  Forside